Erken Çevrimiçi makaleler [English]

  Kutanöz leishmaniasiste deneyimli uzman ve rutin mikrobiyoloji laboratuvarı tarafından yapılan lezyonal yaymaların tanısal değeri

  İsa An1, Mehmet Harman2, İbrahim Çavuş3, Ahmet Özbilgin3

  1Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Şanlıurfa,
  2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır,
  3Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, Manisa


  Amaç:Leishmaniasis, 98 ülkede 12 milyon insanı etkileyen, vektör kaynaklı yaygın bir enfeksiyondur. Tanıda en sık kullanılan yöntem leishmania yaymaların mikroskobik incelemesidir. Bu yöntemin tanısal değeri değerlendiricinin deneyimine göre değişkenlik gösterir. Bu çalışmada kutanöz leishmaniasis tanısında lezyonal yaymaların değerlendirilmesinde deneyimin ne kadar önemli olduğunun saptanması amaçlandı.Yöntemler:Bu çalışmaya 2016 yılının Ocak ve Aralık ayları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar polikliniğine başvuran ve deri leishmaniasisi kuşkusu uyandıran lezyonlara sahip hastalar alındı. Bu hastaların tümünden hem rutin mikrobiyoloji laboratuarında hem de kutanöz leishmaniasisin klinik ve tanısında deneyimli uzman tarafından olmak üzere ayrı yaymalar yapıldı ve birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 98 olgunun 70’inde kutanöz leishmaniasis tanısı laboratuar değerlendirmeleri ile doğrulandı. Kutanöz leishmaniasisin klinik ve tanısında deneyimli uzman tarafından yapılan yaymaların pozitifliği (%95,7) rutin mikrobiyoloji laboratuarı tarafından yapılan yaymaların pozitifliğinden (%42,9) yüksekti (p<0,001). Sonuç:Çalışmamızdaki veriler gösterdi ki kutanöz leishmaniasis tanısı için yaymalar kutanöz leishmaniasisin klinik ve tanısında deneyimli uzmanlar tarafından yapılmalı ve değerlendirilmelidir.