Erken Çevrimiçi makaleler [English]

    Tanınız nedir? İn vitro fertilizasyon (IVF) tedavisi sonrasında indüklenen disemine vasküler lezyonlar

    Sibel Doğan 1, Özay Gököz2, Pelin Eşme1

    1Hacettepe Üniversitesi , Deri ve Zührevi Hastalıkları anabilim Dalı , Ankara,
    2Hacettepe Üniversitesi , Patoloji , Ankara


    Burada in vitro fertilizasyon tedavisi sonrasında indüklenen disemine vasküler lezyonları olan ve kısa süreli topikal imikimot uygulamasıyla başarı ile tedavi edilen bir olgu klinik ve dermatoskopik takipleri ile sunulmaktadır.