Erken Çevrimiçi makaleler [English]

    Sağmaç Nodülü Sonrası Eritema Multiforme Gelişen Bir Olgu

    Gülhan Gürel1, Emine Çölgeçen1

    1Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Yozgat


    Sağmaç nodülü, paravaksinya virüs ile enfekte sığırdan bulaşan cilt lezyonlarıdır. Hastalık genellikle ellerde tek veya multipl cilt lezyonları şeklinde ortaya çıkar. Bu yazıda sağmaç nodülü sonrası eritema multiforme gelişen bir olgu sunmaktayız. 17 yaşında bayan hasta polikliniğimize avuç içlerinde ve ayak üzerlerinde kızarıklık ve kaşıntı şikayeti ile başvurdu. Öyküsünden hastanın yaklaşık 15 gün önce ilk kez inek sağma tecrübesi olduğunu ardından 5 gün sonra sol el işaret parmağında ağrısız kabarıklık ve su toplama olduğunu öğrendik. Yaklaşık 1 haftadır da avuç içi ve ayak üzerlerinde kızarıklık, kaşıntı ve yanma şikayetleri mevcuttu. Bu olguyu nispeten nadir bildirilmesi ve ardından nadiren eritema multiforme gelişmesi açısından sunmayı uygun bulduk.