Erken Çevrimiçi makaleler [English]

    Böbrek yetmezliği olan yatağa bağımlı hastada şiddetli punktat palmoplantar keratoderma tip 1 lezyonları

    Cahit Yavuz1, Nurten Yavuz2

    1konya eğitim ve araştırma hastanesi, dermatoloji, konya,
    2konya eğitim ve araştırma hastanesi, plastik rekonstruktif ve estetik cerrahi, konya


    Palmoplantar keratodermalar (PPK) el ve ayaklarda kalınlaşma ile karakterli bir grup hastalıktır. Katılımsal veya edinsel olabilirler. Difüz, fokal ve punktat formlar ana gruplarıdır. PPK’larda esas problem stratum korneumun anormal proliferasyonudur. Polikliniğimize başvuran hiperkeratotik nodüler tarzda el içi ve ayak tabanı lezyonları olan hasta yazıda ele alınmıştır.