Erken Çevrimiçi makaleler [English]

  İdiopatik kütanöz sinus traktı ve fistülizasyonu: yanakta dev kitle şeklinde prezentasyon

  Gülşen Akoğlu1, Elif Ersoy Çallıoğlu2, Yetkin Ağaçkıran3, Akın Aktaş1

  1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Ankara,
  2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara,
  3Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, Ankara


  En sık dental nedenler başta olmak üzere birçok etken yüz derisinin kütanöz sinus traktı ve fistülizasyonuna yol açabilmektedir. Tanı koymakta zorlanılan bu durum lokal deri enfeksiyonu, neoplazmlar veya osteomiyelit ile karıştırılabilmektedir. 53 yaşında kadın hasta, sol yanağında 3 ay önce küçük bir kabarıklık olarak başlayarak zamanla büyüyen, hafif ağrılı, bazen kanayan kitle nedeniyle başvurdu. Travma öyküsü, dental bir sorunu, sigara içme öyküsü yoktu. Sistemik bir rahatsızlığı olmayan hastanın dermatolojik muayenesinde sol yanak alt kısım mandibula kemiği üzerinde yaklaşık 2 cm çaplı, ortası hafif krutlu mor eritemli kitle gözlendi. Palpasyonla intraoral veya ekstraoral drenaj görülmedi. Lenfadenopati saptanmadı. Radyolojik incelemelerinde kemik defekti, pulpal dejenerasyon, diş çürüğü, kırığı veya enfeksiyonu saptanmadı. Hastanın lezyonu total eksize edildi. Histopatolojik inceleme sonucunda yüzeyi ülsere çok katlı epitelyum altında fistül traktı oluşturan, vasküler yapılardan zengin iltihabi granulasyon dokusu içeren kistik lezyon izlendi. Lezyonun etrafında fibroadipöz dokulardan oluşan lezyonsuz yumuşak doku hattı görüldü. Yabancı cisim saptanmadı. PAS boyama sonucunda mikroorganizma görülmedi. Hastanın lezyonu idiopatik olarak gelişen kütanöz fistül traktı ve ağızlaştığı bölgede oluşan granulasyon dokusu olarak değerlendirildi. Sonuç olarak, kütanöz sinus traktı ve yüz derisine fistülizasyonu idiopatik olarak gelişebilir. Bu nedenle deri yüzeyinde gelişen nodüler kitlelerin ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır.