Erken Çevrimiçi makaleler [English]

  Püstüllerle birliktelik gösteren bir eritema multiforme olgusu : EM minor ve AGEP birlikteliği

  Sibel Doğan1, Arzu Kılıç 2, Ferda Artüz2, Elçin Kadan 3

  1Hacettepe Üniversitesi , Dermatoloji Anabilim Dalı , Ankara ,
  2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği , Ankara ,
  3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Patoloji Kliniği , Ankara


  Advers kütanöz ilaç reaksiyonları (adverse cutaneous drug reactions-ACDR) bir çok dermatolojik hastalığı taklit ederek karışıklığa neden olabilir ve ayırıcı tanı için fazladan tetkik yapılmasına neden olabilmektedir. Bu sunumda yaygın targetoid lezyonlar ile birlikte takipte non folliküler püstüller ile başvuran bir olgu tanımlanmaktadır. Bu olguda eritema multiforme benzeri lezyonların ağırlıkta olduğu ve akut jeneralize ekzantematöz püstülozis ile uyumlu olan püstüllerin ilaç alımı sonrası tetiklendiği düşünülmektedir. AKİRler çeşitli infeksiyöz ve inflamatuvar antiteleri taklit edebilirler ve olgularda EM benzeri lezyonlar ve püstüllerin birlikteliğinde ilaç reaksiyonları akla getirilmelidir. Bildiğimiz kadarı ile az sayıda püstül ile birlikte eritema multiforme benzeri lezyonlar ilk olarak sunulan vakada tanımlanmaktadır.