Erken Çevrimiçi makaleler [English]

    FAUN TAİL NEVUS:BİR OLGU SUNUMU

    Hatice DURAN1, Ali Fırat SARP2, Sıla ŞEREMET UYSAL1, Ceren DAĞAR1, Handan KELEKCİ1

    1İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, DERMATOLOJİ, İZMİR,
    2İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, RADYOLOJİ, İZMİR


    Faun tail nevus altta yatan vertebra ve spinal kord anomalileri için işaret olabileceğinden dermatologlar açısından önemli, genellikle lumbosakral bölgeye yerleşen farklı uzunlukta kıllardan oluşan üçgen şeklinde konjenital anormal hipertrikozdur. Burada porto şarabı lekesi ile birlikte torakolomber hipertrikozu bulunan ve manyetik rezonans inceleme ile spina bifida occulta ve syringohidromyeli tespit edilen 20 yaşında erkek hasta faun tail nevusun klinik önemini vurgulamak amacıyla sunuldu.