Erken Çevrimiçi makaleler [English]

    Hepatit B Aşılaması Sonrası Püstüler Alevlenme Görülen Bir Plak Psoriazis Olgusu

    Sibel Doğan1, Başak Yalçın2, Emrah Yılmaz 2, Orkun Erden2

    1Hacettepe Üniversitesi , Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı , Ankara ,
    2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği , Ankara


    Püstüler psoriazis eritematöz zeminde reküren püstül oluşumu ile karakterize nadir bir psoriazis varyantıdır. Plak psoriazisde püstüler alevlenme sistemik steroid kullanımı ve ani olarak kesilmesi, salisilat, iyot, lityum, hidroksiklorokin, interferon-alfa gibi ilaçlar, infeksiyonlar, gebelik ve hipokalsemi ile tetiklenebilmektedir. Hepatit B aşısı ile plak psoriazisde püstüler alevleme bilindiği kadarı ile daha önce tanımlanmamıştır ve ilk olarak yeni bir tetikleyici ajan olarak bu olguda bildirilmektedir.