Erken Çevrimiçi makaleler [English]

  Cetuximab ile İndüklenen Akneiform Erupsiyon, Telenjiektazi, Hipertrikozis, Paronisi ve Dijital Fissurler: Vaka Sunumu

  mehmet unal1, gülbahar ürün unal2, şevket arslan3, hüseyin tol4, şükrü balevi4

  1Konya Numune Hastanesi, dermatoloji, konya,
  2Konya Eğitim Ararştırma Hastanesi, aile hekimliği, konya,
  3Necmettin erbakan üniversitesi meram tıp fakültesi, allerji ve immünoloji, konya,
  4Necmettin erbakan üniversitesi meram tıp fakültesi, dermatoloji, konya


  Epidermal büyüme faktörü (EGF) tümör hücre proliferasyonu, apoptozis inhibisyonu, anjiogenez, invazyon ve metastaz gibi süreçlerde önemli rol oynamaktadır. Cetuximab metastatik kolo-rektal kanserlerin tedavisinde EGFR’lere bağlanarak etki gösteren ilk monoklonal antikordur.Cetuximab gibi EGFR inhibitörlerinin giderek daha sık kullanılması belki de onkoloji servislerinden yukarıda bahsedilen şikayetlerle daha çok hastanın dermatologlar tarafından değerlendirilmesini gerektirebilir. Biz burada akneiform erupsiyon, hipertrikoz, telenjiektaziler, paronişi, tırnaklarda batma, piyojenik granülom benzeri lezyonlar ve dijital fissürler gibi bir çok dermatolojik patolojiyi bir arada yaşayan 53 yaşında bayan bir hasta sunduk.