Erken Çevrimiçi makaleler [English]

    Folie á Famille: Olgu Sunumu

    Hamza Yıldız1, Erdal Pan2, Abdullah Bolu2

    1Eskişehir Asker Hastanesil, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Eskişehir,
    2Eskişehir Asker Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Eskişehir


    Delüzyonel parazitoz (DP) çok nadir görülen kronik bir psikiyatrik bozukluktur. Hastalarda herhangi bir klinik bulgu olmamasına rağmen parazitlerle enfekte olduklarına dair yanlış ve sabit bir inanış vardır. Folie á Famille aile üyelerinin tamamında paylaşılmış psikotik bozukluk olmasıdır. Burada DP olgu ve paylaşılmış psikotik bozukluğu olan anne, baba, kız çocuğu, anneanne ve dededen oluşan toplam 5 kişilik bir aile sunulmaktadır.