Erken Çevrimiçi makaleler [English]

    CASTLEMAN HASTALIĞI İLE TETİKLENEN PARANEOPLASTİK PEMFİGUS VE MEME BAŞI HİPERKERATOZU BİRLİKTELİĞİ

    BANU ÇAĞLAR1, SEÇİL SARAL1, BENGÜ NİSA AKAY1, NİHAL KUNDAKÇI1

    1AÜTF İBNİ SİNA HASTANESİ, DERMATOLOJİ, ANKARA


    ÖZET: Castleman hastalığı asemptomatik olan ve nadir görülen bir lenfoproliferatif hastalıktır. Paraneoplastik pemfigus ile birlikte görülebilmekte ve bu paraneoplastik cilt bulguları sayesinde tanı alabilmektedir. Burada paraneoplastik pemfigus bulguları nedeniyle ilerletilen tetkikler sonucunda Castleman hastalığı tanısı konulan aynı zamanda bilateral nipple hiperkeratozu olan bir olgu sunulmaktadır. Nipple hiperkeratozun kutanöz lenfomalar dışında maliginite ile birlikteliğinin yalnız bir olguda bildirilmiş olması dikkat çekici bulunmuştur.