Erken Çevrimiçi makaleler [English]

    BLEOPUNKTUR YÖNTEMİ İLE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TEDAVİ EDİLEN DİRENÇLİ PERİUNGUAL SİĞİL OLGUSU

    BAŞAK YALÇIN1, BETÜL YILDIRIM2, FERDA ARTÜZ2

    1YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI, ANKARA,
    2ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI, ANKARA


    Periungual siğillerin tedavisi zordur. Kutanöz siğillerin tedavisinde kullanılan klasik tedavi yöntemleri periungual bölgedeki lezyonların kolay ulaşılabilir olmaması ve kalıcı tırnak hasarında neden olabilmesi nedeniyle tercih edilmez. İntralezyonel bleomisin tedavisi periungual siğillerde oldukça etkin ve güvenlidir. Ağrı nedeniyle uygulanması zor olan intralezyonel bleomisin tedavisi yerine kullanılan bleopunktur yöntemi de etkin, güvenli ve konforlu bir yöntemdir. Bu olgu, bleopunktur yöntemi ile hızlı ve etkin bir şekilde tedavi edilen dirençli bir periungual siğil olgusudur.