Erken Çevrimiçi makaleler [English]

    Toksik Epidermal Nekroliz'li Vakanın Yoğun Bakım Yönetimi

    Tamer Kuzucuoğlu1, Hülya Yiğit Özay1

    1Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve reanimasyon, İstanbul


    Toksik epidermal nekroliz (TEN); çoğunlukla ilaçlara bağlı, vücut yüzeyinin %30’undan fazlasını tutan ve tüm mukozaları etkileyen ve epidermisin yaygın olarak kaybıyla karakterize ağır otoimmun ve idiosenkrazik bir reaksiyondur. TEN in tüm dünyada görülme insidansının 0,4-1,3/milyon olduğu tahmin edilmektedir. TEN de mortalite hızı %30-50 arasındadır ve primer ölüm nedeni septisemi ve multipl organ yetmezliğidir. Mortalite ve morbidite tayininde Scorten Mortalite Skorlaması(SMS) yaygın olarak kullanılmakta ve büyük oranda da doğru sonuçlar vermektedir. TEN de lezyonlar yanığa benzediğinden ve sepsis olasılığı olduğundan yanık yoğun bakımlarında(YYB) izlenmeleri yaygın kabul görmektedir. Olguda üst solunum yolu enfeksiyonu(ÜSYE) nedeniyle sefuroxime axetil oral kullanımının 3. gününde TEN gelişen 30 yaşındaki erkek hastanın yanık yoğun bakım(YYB) da takibi literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur.